Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej 1xbet-poland.online. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa danych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy od użytkowników, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Zbieranie Informacji Osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać pewne informacje osobowe od Ciebie. Mogą to być takie dane, jak Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu, adres IP itp. Zbieramy te informacje w przypadku, gdy dobrowolnie nam je udostępnisz, na przykład poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych lub subskrypcję newslettera.

Informacje, które zbieramy, służą do zapewnienia Ci odpowiednich usług, obejmujących odpowiedzi na Twoje zapytania, dostarczenie informacji o naszych produktach i usługach oraz udzielanie wsparcia technicznego.

Nie będziemy udostępniać Twoich informacji osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Wykorzystanie i Ujawnianie Informacji

Wykorzystujemy informacje osobowe, które zbieramy, aby dostarczyć Ci usługę, na którą się zapisujesz, np. newsletter. Możemy również wykorzystać te informacje w celu dostosowania treści i reklam na naszej stronie internetowej lub w innych mediach.

Możemy ujawniać Twoje informacje osobowe tylko w przypadkach wymaganych przez prawo lub w celach ochrony naszych praw i interesów.

W przypadku nawiązania współpracy z partnerami, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu, sprawdzimy, czy mają odpowiednie zabezpieczenia i polityki prywatności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona Danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub modyfikacją. Twoje dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach i są chronione za pomocą różnych środków bezpieczeństwa.

Nie możemy jednak zagwarantować pełnej ochrony przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z korzystania z internetu. Dlatego zachęcamy Cię do korzystania z odpowiednich środków ostrożności, takich jak ochrona hasła i unikanie udostępniania poufnych informacji.